FAQ

› Co oznacza syndrom białego fartucha ?
Ciśnienie krwi samo waha się w czasie kilku minut bardziej niż można przypuszczać .Możliwe są wahania rzędu 10-20 mmHg ,czasem nawet większe .Ciśnienie może być różne w zależności od stanu psychologicznego i fizycznego podczas przeprowadzania pomiaru .Jeśli jest ono mierzone przez lekarza lub pielęgniarkę w szpitalu lub przychodni , zmierzone wartości są często wyższe ze względu na stres( tzw. „SYNDROM BIAŁEGO FARTUCHA ” ). Różnica pomiędzy tak zmierzonym ciśnieniem skurczowym dochodzi do 25-30 mmHg lub nawet do 50 mmHg. W domu , gdzie można się odprężyć , wynik pomiaru może być bardziej stabilny i zbliżony do wartości normalnej – dlatego lekarze zalecają kontrolę ciśnienia w domu

› Czym jest arytmia?
Serce działa jak pompa, która tłoczy krew przez swoje cztery komory. Krew jest tłoczona dzięki skurczom mięśni następującym w ściśle kontrolowanej kolejności. Procesem tym sterują pęki komórek, które kontrolują aktywność elektryczną serca. Jeżeli ta sekwencja ulega zakłóceniu, pojawiają się zaburzenia rytmu serca (arytmie). Powodują one zmniejszenie efektywności pompowania krwi. Większość arytmii ma charakter przejściowy i łagodny. Najczęściej serce co pewien czas opuszcza jedno uderzenie lub występują uderzenia dodatkowe. Takie sporadyczne zaburzenia mogą być spowodowane silnymi emocjami lub intensywną aktywnością fizyczną. Jednakże niektóre rodzaje arytmii mogą być groźne dla życia i wymagają leczenia.

› Czym jest ciśnienie krwi ?
Ciśnienie krwi to siła, z jaką przepływająca krew oddziaływuje na ścianki tętnic. Ciśnienie krwi zmienia się w trakcie cyklu pracy serca. Najwyższe ciśnienie w cyklu nosi nazwę SKURCZOWEGO CIŚNIENIA KRWI (SYSTOLICZNE). Najniższe nosi nazwę ROZKURCZOWEGO CIŚNIENIA KRWI (DIASTOLICZNE). Pomiar obydwu tych wielkości jest niezbędny, aby lekarz mógł ocenić stan ciśnienia krwi pacjenta. Na ciśnienie krwi wpływa wiele czynników, takich jak aktywność fizyczna, niepokój czy pora dnia. Zmienia się ono nieustannie w ciągu doby. Szybko wzrasta wczesnym rankiem i maleje przed południem, następnie znowu wzrasta po południu i wreszcie spada do niskiego poziomu w nocy. Może się także zmieniać w krótkich odstępach czasu. W związku z tym wyniki kolejnych pomiarów mogą być różne.

› Dlaczego ciśnienie jest inne za każdym razem ?
Ciśnienie krwi u tego samego pacjenta waha się w ciągu dnia .Pomiar robiony rano będzie inny niż pomiar wieczorem. Nie należy więc przejmować się chwilowymi wzrostami lub spadkami ciśnienia, lecz należy mierzyć regularnie codziennie o stałej porze zapisując wyniki .Dopiero wiele pojedynczych wyników daje lekarzowi prawidłowy obraz ciśnienia pacjenta

› Dlaczego ważne jest mierzenie ciśnienia krwi w domu?
Pomiar ciśnienia krwi w gabinecie lekarskim daje tylko wartość chwilową. Regularnie powtarzane pomiary w domu pozwalają określić rzeczywiste ciśnienie krwi w warunkach, w których pacjent przebywa na co dzień .Ponadto pacjenci często mają inne ciśnienie mierzone w domu, ponieważ są bardziej rozluźnieni niż w gabinecie lekarskim. Regularne pomiary wykonywane w domu dają lekarzowi cenne informacje o ciśnieniu pacjenta w normalnych warunkach.

› Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie ?
Ciśnienie należy mierzyć z całym spokojem , zwłaszcza po zdenerwowaniu lub dużym wysiłku ,trzeba się odprężyć przez przynajmniej 5 minut. Ciśnienie stabilizuje się po 5-6 głębokich oddechach . Pomiar ciśnienia należy dokonywać na nagim ramieniu, gdyż sygnały ciśnienia są wtedy lepiej przenoszone. Nie należy dopuszczać do tamowania przepływu krwi w ramieniu przez podwinięty mankiet odzieży. Rękę z założonym mankietem trzeba trzymać spokojnie wszelkie ruchy ramienia, jak również podkładki, na której ramie spoczywa są źródłem zakłócających impulsów. Mankiety zbyt luźne powodują ucisk ręki i mogą być przyczyną błędnych wyników pomiarów. Nie rozmawiać w czasie pomiaru. Zakłócenia dźwiękowe są często przyczyną błędów pomiaru. Przy pomiarach ciśnienia dokonywanych za pomocą ciśnieniomierza nadgarstkowego należy bezwzględnie pamiętać o tym, aby mankiet ciśnieniomierza znajdował się na wysokości serca osoby, u której dokonujemy pomiaru. Jeśli nie spełnimy tego warunku , wynik pomiaru będzie błędny !!! Nie ponawiać wielokrotnie pomiarów .Jeśli ramię nie ma czasu na powrót do normalnego stanu po pomiarze , ulega stopniowemu przekrwieniu co może spowodować utratę poprawnych i wiarygodnych wskazań.

› Jaka jest ocena ciśnienia krwi według Światowej organizacji zdrowia ?
Ocena ciśnienia krwi u dorosłych W/g Światowej organizacji zdrowia - WHO Poniższe standardy oceny ciśnienia krwi (bez uwzględniania wieku i płci) można traktować jako ogólne wskazówki. Trzeba pamiętać, że na podane tu wartości mogą nałożyć się inne czynniki, takie jak cukrzyca, otyłość, palenie tytoniu itp. W celu właściwej oceny otrzymanych wyników należy skonsultować się z lekarzem.

› Jakie są objawy arytmii ?
Objawy ogólne arytmii: kołatanie lub uczucie nagłego silnego uderzenia serca, uczucie zmęczenia lub zawroty głowy, utrata przytomności, duszność i ból w klatce piersiowej. Objawy rzadkoskurczu (bradykardii): uczucie zmęczenia, duszność, zawroty głowy, omdlenie. Objawy częstoskurczu (tachykardii): odczuwanie bicia serca jako silnego tętna w szyi, trzepotanie, szybkie uderzenia w klatce piersiowej, złe samopoczucie, osłabienie, duszność, omdlenie, pocenie się, zawroty głowy.Zapisz się na newsletter ...i zyskaj kupon na 10 % na pierwsze zakupy!.